Parnasia

Transitie Verpleeghuis Dorestad naar verpleeghuis voor psychiatrische patienten.

Project periode: maart 2008 tot januari 2011

In kader van de transitie van het verpleeghuis het
mee ontwikkelen van zorgprogramma’s verpleeghuiszorg voor psychiatrisch patiënten.
In en Exclusie ontwikkelen voor zorgprogramma psychiatrisch verpleeghuis.
In, door en uitstroom van patiënten beschrijven en vaststellen.
Opleiding, training en scholing medewerkers.
Personeelsmanagement.
Arbo en Veiligheid en persoonsbeveiliging medewerkers.
Invoering en uitvoering BOPZ implementeren.
Juiste Zorgzwaarte Pakketten bepalen voor de zorgprogramma’s en de patiënten.
Ontwikkelen en implementeren Elektronisch Patiënten Dossier voor psychiatrische verpleeghuiszorg. Contact avonden voor familieleden en cliëntenraad in kader van de transitie, uitleg en voortgang van het proces.

 

Comments are closed.